Mgr. Jan Jiříček

notář v Kladně

Řízení o pozůstalosti

Jako soudní komisař je Mgr. Jan Jiříček pověřen Okresním soudem v Kladně prováděním úkonů v dědickém řízení po zůstavitelích, jejichž poslední bydliště bylo v obcích Brandýsek, Holousy, Olšany, Braškov, Horní Bezděkov, Kyšice, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Velké Přítočno, Pavlov, Pchery, Humny, Pletený Újezd, Svárov a Unhošť a v města Kladně, pokud k úmrtí zůstavitele došlo od 25. do posledního dne každého měsíce v kalendářním roce.

Notář je jako soudní komisař pověřován soudem k vyřízení pozůstalosti. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

Odměna za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, jakož i náhrada hotových výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty jsou stanoveny Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. v posl. znění, o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky - Notářským tarifem (ve své čtvrté části), jehož úplné znění naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky.


Tento web používá výhradně technické cookies nezbytné pro korektní fungování webu. Používáním webových stránek s tímto souhlasíte. Již nezobrazovat.