Mgr. Jan Jiříček

notář v Kladně

Rodinné právo

Manželský majetkový režim

  • Našim klientům – snoubencům či manželům – sepíšeme, formou notářského zápisu, (před)manželskou smlouvu o manželském majetkovém režimu, který může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícímu vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství a v režimu zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění manželů v zákonném režimu.
  • Smlouvy jsou evidovány v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu a, na základě požadavku klientů, jsou rovněž evidovány v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, které obě vede Notářská komora České republiky.

Cena poskytovaných služeb se řídí Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. v posl. znění, o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky - Notářským tarifem (ve své příloze), jehož úplné znění naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky. Přesnou cenu za Vámi požadovaný notářský úkon Vám rádi sdělíme na požádání.


Tento web používá výhradně technické cookies nezbytné pro korektní fungování webu. Používáním webových stránek s tímto souhlasíte. Již nezobrazovat.