Mgr. Jan Jiříček

notář v Kladně


Pokud budete ověřené listiny, případně jejich konverze, předkládat k použití v zahraničí, nahlaste prosím tento požadavek předem, neboť v tomto případě musí ověřovací doložku podepsat notář osobně

Ověřování

  • Ověřování podpisů, ověřování shody kopie listiny s jejím originálem
    • Legalizace - provedeme legalizaci, tedy ověření pravosti podpisu. Legalizací ověřujeme, že určitá osoba před námi listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis nacházející se na listině uznala za vlastní. Pro ověření podpisu je třeba, aby žadatel prokázal svou totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, pasem, aj.). Pokud má být podpis ověřován na listině vyhotovené v jazyce, který notářka ani její pracovníci neovládají, je třeba předložit i překlad vyhotovený soudním tlumočníkem. Legalizací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy.
    • Vidimace - provedeme vidimaci, tedy ověření shody kopie listiny s jejím originálem. Nelze vyhotovit ověřené opisy listin, jejichž jedinečnost nelze nahradit jejich kopiemi. Jedná se zejména o občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnku, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížku, geometrický plán, rysy a technické kresby. Dále není možné ověřit ani kopie listin, které se zcela neshodují s originálem, tedy listiny obsahující doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jejich věrohodnost. Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy.

Czech Point

  • Provedeme konverze dokumentů z listinné podoby do podoby elektronické a z podoby elektronické do podoby listinné
  • Vyhotovíme ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, trestní rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis bodového hodnocení řidiče)

Tento web používá výhradně technické cookies nezbytné pro korektní fungování webu. Používáním webových stránek s tímto souhlasíte. Již nezobrazovat.